виж Количката е празна

Доставка

ДОСТАВКА
 
Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви е в рамките на 7 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. MYBED.BG си запазва правото да удължава посочените срокове, като Потребителите са информирани предварително за това от сътрудник на MYBED.BG .
Доставката на продуктите, поръчани от MYBED.BG е безплатна в рамките на Република България за матраци и подматрачни рамки, а всички останали артикули се доставят за сметка на КУПУВАЧА, изключая случаите, в които Потребителите са уведомени от сътрудник на MYBED.BG за натъпила промяна в това условие или при описани специални условия на продуктовата страница. Доставката се извършва до адрес на клиента, като MYBED.BG и партньорската куриерска фирма не поемат ангажимента до транспортирането на продукта до входната врата (при многофамилни сгради) или по внасянето на продукта в дома на клиента.
MYBED.BG може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от MYBED.BG информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
Цената за доставка е посочена под информацията, публикувана за самия артикул, и се калкулира автоматично в стойността на поръчката.

MYBED.BG не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от MYBED.BG обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - при прегледа евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да ни уведоми на телефон :0884515273
При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай,че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел Логистика на MYBED.BG, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
В случаите, когато от MYBED.BG са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, MYBED.BG не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, MYBED.BG се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на телефон :0884515273
MYBED.BG си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
MYBED.BG извършва доставки чрез куриер/и, както на територията на България, така и извън нея.